YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

CSR NEWS
"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงตราภูเขาทอง  ให้กับ Future Park And Zpell

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงตราภูเขาทอง ให้กับ Future Park And Zpell

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ให้กับ Future Park And Zpell เพื่อจัดทำชุด Gift set เพื่อแจกจ่ายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่มาให้บริการฉีดวัคซีน และประชาชนที่มาใช้บริการฉีดวัคซีน

CSR NEWS
"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงตราภูเขาทอง ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงตราภูเขาทอง ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงตราภูเขาทอง ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อจัดทำถุงยังชีพ

CSR NEWS
"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงตราภูเขาทอง ให้แก่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงตราภูเขาทอง ให้แก่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงตราภูเขาทอง ให้แก่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำถุงยังชีพ

CSR NEWS
"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19  ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงตราภูเขาทอง ให้แก่ให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงตราภูเขาทอง ให้แก่ให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงตราภูเขาทอง ให้แก่ให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อจัดทำชุดยังชีพให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

CSR NEWS
"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 2 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงตราภูเขาทอง ให้แก่สภ.สำโรงใต้

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 2 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงตราภูเขาทอง ให้แก่สภ.สำโรงใต้

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 2 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงตราภูเขาทอง ให้แก่สภ.สำโรงใต้ จ.สมุทรปราการ เพื่อใส่ตู้ปันสุขสำหรับประชาชน

CSR NEWS
"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 2 ปี 2564 จัดทำโครงการอาหารปรุงสุกพร้อมแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 2 ปี 2564 จัดทำโครงการอาหารปรุงสุกพร้อมแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 2 ปี 2564 ร่วมโครงการ “ครัว สจ.พิม อัศวเหม น้ำใจให้กัน”จัดทำโครงการอาหารปรุงสุกพร้อมแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่พระสมุทรเจดีย์


กลับไปหน้า ข่าวสารและกิจกรรม