YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่  20 กรกฏาคม 2565

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง  ให้สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์  เพื่อใช้จัดกิจกรรมในสมาคมสตรีไทยร่วมใจสามัคคี ครั้งที่ 1  จำนวน 25 ลัง มูลค่า 8,100 บาท นำรายได้เข้าสมาคมเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป

กลับไปหน้า CSR NEWS