YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้บริษัท BJC

วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2565 

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง มูลค่า 10,072  บาท มอบให้บริษัท BJC จัดกิจกรรม Big C Facebook Live Charity ทำการ Live สดขายสินค้า  รายได้จากการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดสมทบเข้ากองทุนมูลนิธิ BJC Big-C เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือสังคมต่อไป

กลับไปหน้า CSR NEWS