YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

CSR NEWS
โครงการ "ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน" มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง   และสิ่งของยังชีพให้ศูนย์อพยพวัดบางพลี เหตุเพลิงไหม้โรงงาน ซอยกิ่งแก้ว 21

โครงการ "ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน" มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง และสิ่งของยังชีพให้ศูนย์อพยพวัดบางพลี เหตุเพลิงไหม้โรงงาน ซอยกิ่งแก้ว 21

โครงการ "ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน" มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง และสิ่งของยังชีพให้ศูนย์อพยพวัดบางพลีชั่วคราว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้โรงงาน ซอยกิ่งแก้ว 21

CSR NEWS
"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ให้แก่มูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว วิบูลสันติเชียงใหม่

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ให้แก่มูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว วิบูลสันติเชียงใหม่

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ให้แก่มูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว วิบูลสันติเชียงใหม่ เพื่อใช้ปรุงอาหาร

CSR NEWS
"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบน้ำกรองสะอาด แจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไปที่อยู่โดยรอบโรงงาน

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบน้ำกรองสะอาด แจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไปที่อยู่โดยรอบโรงงาน

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบน้ำกรองสะอาด แจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไปที่อยู่โดยรอบโรงงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

CSR NEWS
โครงการ “กล่องปันอิ่ม” สนุบสนุนกิจกรรมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

โครงการ “กล่องปันอิ่ม” สนุบสนุนกิจกรรมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ซอสภูเขาทองจัดโครงการ "กล่องปันอิ่ม" เพื่อมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19

CSR NEWS
"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ให้แก่โรงเจฮะหงี่เข่งฮุกตึ้ง

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ให้แก่โรงเจฮะหงี่เข่งฮุกตึ้ง

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ให้แก่โรงเจฮะหงี่เข่งฮุกตึ้ง เพื่อจัดทำชุดยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนชุมชนใกล้เคียง

CSR NEWS
"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ให้แก่ชุมชนหมู่ 6  ต.ท้ายบ้านใหม่

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ให้แก่ชุมชนหมู่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ให้แก่ชุมชนหมู่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เพื่อใช้ในการปรุงอาหารสำเร็จแจกจ่ายให้ประชาชนในชุมชน


กลับไปหน้า ข่าวสารและกิจกรรม