YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

CSR NEWS
"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบน้ำกรองสะอาด แจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไปที่อยู่โดยรอบโรงงาน

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบน้ำกรองสะอาด แจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไปที่อยู่โดยรอบโรงงาน

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบน้ำกรองสะอาด แจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไปที่อยู่โดยรอบโรงงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

CSR NEWS
โครงการ “กล่องปันอิ่ม” สนุบสนุนกิจกรรมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

โครงการ “กล่องปันอิ่ม” สนุบสนุนกิจกรรมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ซอสภูเขาทองจัดโครงการ "กล่องปันอิ่ม" เพื่อมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19

CSR NEWS
"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ให้แก่โรงเจฮะหงี่เข่งฮุกตึ้ง

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ให้แก่โรงเจฮะหงี่เข่งฮุกตึ้ง

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ให้แก่โรงเจฮะหงี่เข่งฮุกตึ้ง เพื่อจัดทำชุดยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนชุมชนใกล้เคียง

CSR NEWS
"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ให้แก่ชุมชนหมู่ 6  ต.ท้ายบ้านใหม่

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ให้แก่ชุมชนหมู่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ให้แก่ชุมชนหมู่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เพื่อใช้ในการปรุงอาหารสำเร็จแจกจ่ายให้ประชาชนในชุมชน

CSR NEWS
"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ให้แก่สำนักข่าว TOP NEWS

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ให้แก่สำนักข่าว TOP NEWS

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ให้แก่สำนักข่าว TOP NEWS สำหรับจัดทำถุงยังชีพเพื่อนำไปมอบประชาชนตามสถานที่ต่างๆ

CSR NEWS
"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 ร่วมโครงการ "ถุงยันชีพ" มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ให้แก่ชุมชน 4 ส.พัฒนา ต.บางหัวเสือ  จ.สมุทรปราการ

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 ร่วมโครงการ "ถุงยันชีพ" มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ให้แก่ชุมชน 4 ส.พัฒนา ต.บางหัวเสือ จ.สมุทรปราการ

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ให้แก่ชุมชน 4 ส.พัฒนา ต.บางหัวเสือ จ.สมุทรปราการ แจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และต้องกักตัวอยู่บ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19


กลับไปหน้า ข่าวสารและกิจกรรม