YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ

วันที่  21 กรกฏาคม 2565 

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทองให้มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ เพื่อใช้ในการจัดงานเทกระจาดประจำปี 2565  และจัดชุดยังชีพแจกให้ประชาชน จำนวน 80 ลัง ผ้ากันเปื้อน 50 ผืน มูลค่า 21,000 บาท

กลับไปหน้า CSR NEWS