YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง และเงินสนับสนุนเทศกาลถือศีลกินเจ ปี 2565 มอบให้โรงเจ 40 แห่ง

วันที่  25 กันยายน - 5 ตุลาคม 2565

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง และเงินสนับสนุนเทศกาลถือศีลกินเจ ปี 2565  มอบให้โรงเจ 40 แห่ง เพื่อใช้ในการออกโรงทาน  ใช้ผลิตภัณฑ์จำนวน 800 ลัง และสนับสนุนเงินสด 240,000 บาท   รวมมูลค่าทั้งหมด  670,000 บาท พร้อมร่วมเดินขบวนแห่ส่งเจ้าร่วมกับโรงเจท่งเสียง จ.สมุทรปราการ

กลับไปหน้า CSR NEWS