YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

CSR NEWS
โครงการ “เด็กดีภูเขาทอง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทองให้โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ

โครงการ “เด็กดีภูเขาทอง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทองให้โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ

ภูเขาทอง จัดโครงการ “เด็กดีภูเขาทอง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทองให้โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ

CSR NEWS
โครงการ “GIVEBACK เติมเต็มความสุขให้น้องครั้งที่ 5”   มอบผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง,อุปกรณ์การเรียน,เครื่องครัว,ชุดกีฬา พร้อมเงินสนับสนุนสร้างห้องครัว ณ  ศศช.บ้านห้วยตองน้อย

โครงการ “GIVEBACK เติมเต็มความสุขให้น้องครั้งที่ 5” มอบผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง,อุปกรณ์การเรียน,เครื่องครัว,ชุดกีฬา พร้อมเงินสนับสนุนสร้างห้องครัว ณ ศศช.บ้านห้วยตองน้อย

ภูเขาทอง จัดโครงการ “GIVEBACK เติมเต็มความสุขให้น้องครั้งที่ 5” ประจำปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง,อุปกรณ์การเรียน,เครื่องครัว,ชุดกีฬา พร้อมเงินสนับสนุนสร้างห้องครัว ณ ศศช.บ้านห้วยตองน้อย

CSR NEWS
ภูเขาทอง มอบปัจจัยเงินสดและผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี 2564

ภูเขาทอง มอบปัจจัยเงินสดและผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี 2564

ภูเขาทอง มอบปัจจัยเงินสดและผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี 2564

CSR NEWS
โครงการ "ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน" มอบปัจจัยเงินสด และเปิดโรงทาน งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ. วัดโพธิยาราม (วัดทองคง) จ.สมุทรปราการ

โครงการ "ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน" มอบปัจจัยเงินสด และเปิดโรงทาน งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ. วัดโพธิยาราม (วัดทองคง) จ.สมุทรปราการ

โครงการ "ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน" มอบปัจจัยเงินสด และเปิดโรงทาน เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้มาร่วมทำบุญ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ. วัดโพธิยาราม (วัดทองคง) จ.สมุทรปราการ

CSR NEWS
โครงการ "ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน" มอบถุงยังชีพผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง ให้ Beindy Country Farm

โครงการ "ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน" มอบถุงยังชีพผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง ให้ Beindy Country Farm

โครงการ "ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน" มอบถุงยังชีพผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง ให้ Beindy Country Farm เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ในเขต อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

CSR NEWS
โครงการ "มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน "  ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564

โครงการ "มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน " ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564

โครงการ "มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน " ผู้มีผลการเรียนดีเด่นและมีความประพฤติดี“ ครั้งที่ 29 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงานและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานที่มีบุตรอยู่ในช่วงที่ต้องศึกษาเล่าเรียน ในปี 2564


กลับไปหน้า ข่าวสารและกิจกรรม