YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

CSR NEWS
ไทยเทพรสสร้างอนาคตสานฝันการศึกษาเยาวชนไทย

ไทยเทพรสสร้างอนาคตสานฝันการศึกษาเยาวชนไทย

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่เรียนดี ครั้งที่ 22 ประจำปี 2557 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เด็กและเยาวชนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

CSR NEWS
คณะผู้บริหารมอบผลิตภัณฑ์ให้กับกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี

คณะผู้บริหารมอบผลิตภัณฑ์ให้กับกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี

"เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสุณี วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และคุณวันชัย ประสิทธิ์วรนันท์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้มอบผลิตภัณฑ์ให้กับกรมการทหารช่าง

CSR NEWS
เดิน-วิ่ง 76 จังหวัดทั่วไทย บางปู มินิมาราธอน 2557

เดิน-วิ่ง 76 จังหวัดทั่วไทย บางปู มินิมาราธอน 2557

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ที่ผ่านมา คุณปริญญา วิญญรัตน์ กรรมการบริษัทไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ "เดิน-วิ่ง 76 จังหวัดทั่วไทย

CSR NEWS
“คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสุณี วิญญรัตน์

“คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสุณี วิญญรัตน์

“เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสุณี วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน นำหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันกลิ่นควัน

CSR NEWS
CSR NEWS
ท่าสองยาง ตาก

ท่าสองยาง ตาก

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมบริจาคของใช้และอุปกรณ์เครื่องครัว ที่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"


กลับไปหน้า ข่าวสารและกิจกรรม