YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มอบเรือกู้ภัยทางน้ำ พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้กับ ชมรมอาสาสมัครกู้ภัยอากาศอำนวย(ทีมภูเขาทอง1)

     สืบเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วม เมื่อปี พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา.. ทาง บริษัท ไทพเทพรส  จำกัด (มหาชน) ร่วมกับทีมงานอาสาสมัครกู้ภัยฯลฯได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.สกลนครซึ่งในครั้งนั้นทาง ภูเขาทองได้สนับสนุน อุปกรณ์กู้ภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิเช่นเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย และได้ส่งมอบให้กับทีม “ชมรมอาสาสมัครกู้ภัยอากาศอำนวย(ทีมภูเขาทอง1)” เพื่อใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมต่อไป

     ซึ่งที่ผ่านมาทาง ภูเขาทอง ได้สนับสนุนทีมกู้ภัยอากาศอำนวยมาอย่างตลอด และได้จัดซื้อ เทรลเลอร์ลากเรือ,ชุดไฟส่องสว่างพร้อมเสื้อชูชีพเพื่อมอบให้กับทีมงานอาสาสมัครฯ ได้นำไปปฎิบัติหน้าที่ ได้อย่างสะดวกขึ้นและรวดเร็วต่อเหตุการณ์

     และเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2562 ที่ผ่านมาทาง บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนทีมอาสาสมัครฯ ในการจัดซื้อชุดประดาน้ำและอุปกรณ์สำหรับดำน้ำให้กับทีมอาสาสมัครกู้ภัยอากาศอำนวย (ทีมภูเขาทอง1) จ.สกลนคร เพื่อให้ทางทีมงานอาสาฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่และนำไปใช้ได้หลากหลายมากขึ้นและรวดเร็วต่อสถานการณ์นั้นๆ 

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://is.gd/vbfcwx

กลับไปหน้า CSR NEWS