YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

CSR NEWS
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)  ร่วมสนับสนุน โครงการก้าวคนละก้าว “ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆภาคใต้”  จำนวน 100,000 บาท เมื่อวันที่ 24 -27 ต.ค. 62  ที่ผ่านมา

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุน โครงการก้าวคนละก้าว “ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆภาคใต้” จำนวน 100,000 บาท เมื่อวันที่ 24 -27 ต.ค. 62 ที่ผ่านมา

“ภูเขาทอง” ร่วมสนับสนุน โครงการก้าวคนละก้าว “ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆภาคใต้” จำนวน 100,000 บาท เมื่อวันที่ 24 -27 ต.ค. 62 ที่ผ่านมา โดยทางโครงการฯ นำรายได้ทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้ 7 โรงพยาบาลชุมชนใต้

CSR NEWS
"ภูเขาทอง" ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

"ภูเขาทอง" ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก

CSR NEWS
 "ภูเขาทอง" ร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยผู้พิการ

"ภูเขาทอง" ร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยผู้พิการ

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคสนับสนุนเงินสด เป็นจำนวน 10,000 บาทให้กับสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ

CSR NEWS
 ส่งผ่านความสุขเล็กๆ ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง

ส่งผ่านความสุขเล็กๆ ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 20 มกราคม 2559 ทางบริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ได้ส่งผ่านความสุขเล็กๆ ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง

CSR NEWS
มอบเงินสนับสนุนการจัดงานแข่งขันกีฬา "ปากน้ำเกมส์"

มอบเงินสนับสนุนการจัดงานแข่งขันกีฬา "ปากน้ำเกมส์"

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานแข่งขันกีฬาแบดมินตัน คัดเลือกตัวแทนภาค 1 ภายใต้ชื่อ"ปากน้ำเกมส์" 

CSR NEWS
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ให้กับ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ให้กับ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 บริษัท ไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้กับโรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนตามหมู่เกาะที่ทุรกันดาร


กลับไปหน้า ข่าวสารและกิจกรรม