YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

CSR NEWS
ภูเขาทอง ร่วมสนับสนุนเงินสร้าง "ศาลารักษ์การงาน" ภายใต้โครงการรักษ์การอ่านของโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง

ภูเขาทอง ร่วมสนับสนุนเงินสร้าง "ศาลารักษ์การงาน" ภายใต้โครงการรักษ์การอ่านของโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง

ภูเขาทอง ร่วมสนับสนุนเงินสร้าง "ศาลารักษ์การงาน" ภายใต้โครงการรักษ์การอ่านของโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง

CSR NEWS
ภูเขาทอง ร่วมงานสัมมนา โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีพ.ศ.2563

ภูเขาทอง ร่วมงานสัมมนา โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีพ.ศ.2563

ภูเขาทอง ร่วมงานสัมมนา โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีพ.ศ.2563

CSR NEWS
ภูเขาทอง จัดโครงการ "ชุมชนสัมพันธ์" ส่งตัวแทนลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ของชุมชนรอบๆโรงงาน เพื่อรับฟังปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง

ภูเขาทอง จัดโครงการ "ชุมชนสัมพันธ์" ส่งตัวแทนลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ของชุมชนรอบๆโรงงาน เพื่อรับฟังปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง

ภูเขาทอง จัดโครงการ "ชุมชนสัมพันธ์" ส่งตัวแทนลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ของชุมชนรอบๆโรงงาน เพื่อรับฟังปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง

CSR NEWS
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรม CSR ที่จัดขึ้นโดย บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด ในโครงการ “มอบรอยยิ้ม ปันน้ำใจ ให้น้อง ๆ ด้วยสองมือ”

กลับไปหน้า ข่าวสารและกิจกรรม