YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

CSR NEWS
โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 เปิดโรงครัว และมอบผลิตภัณฑ์ภูเขาทองให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย จ.อุบลราชธานี

โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 เปิดโรงครัว และมอบผลิตภัณฑ์ภูเขาทองให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย จ.อุบลราชธานี

ภาพบรรยากาศและรายละเอียดโครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 เปิดโรงครัวชั่วคราวปรุงอาหารสำเร็จพร้อมทาน และมอบผลิตภัณฑ์ภูเขาทองให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย อ.วารินชำราบ และอ.เมือง จ.อุบลราชธานี

CSR NEWS
โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง และเงินสนับสนุนเทศกาลถือศีลกินเจ ปี 2565 มอบให้โรงเจ 40 แห่ง

โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง และเงินสนับสนุนเทศกาลถือศีลกินเจ ปี 2565 มอบให้โรงเจ 40 แห่ง

ภาพบรรยากาศและรายละเอียดโครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง และเงินสนับสนุนเทศกาลถือศีลกินเจ ปี 2565 มอบให้โรงเจ 40 แห่ง

CSR NEWS
โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้เทศบางตำบลบางพลี

โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้เทศบางตำบลบางพลี

โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้เทศบางตำบลบางพลี

CSR NEWS
โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565  มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง และถัง IBC พร้อมถวายปัจจัยเงินสด แก่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง และถัง IBC พร้อมถวายปัจจัยเงินสด แก่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

ภาพบรรยากาศและรายละเอียดโครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง และถัง IBC พร้อมถวายปัจจัยเงินสด แก่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

CSR NEWS
โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส ให้โรงเจฮะหงี่เข่งฮุกตึ้งสำโรง

โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส ให้โรงเจฮะหงี่เข่งฮุกตึ้งสำโรง

รายละเอียดโครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส ให้โรงเจฮะหงี่เข่งฮุกตึ้งสำโรง

CSR NEWS
โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ

โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ

รายละเอียด โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ


กลับไปหน้า ข่าวสารและกิจกรรม