YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

CSR NEWS
ภูเขาทอง มอบปัจจัยเงินสดและผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี 2564

ภูเขาทอง มอบปัจจัยเงินสดและผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี 2564

ภูเขาทอง มอบปัจจัยเงินสดและผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี 2564

CSR NEWS
โครงการ "ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน" มอบปัจจัยเงินสด และเปิดโรงทาน งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ. วัดโพธิยาราม (วัดทองคง) จ.สมุทรปราการ

โครงการ "ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน" มอบปัจจัยเงินสด และเปิดโรงทาน งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ. วัดโพธิยาราม (วัดทองคง) จ.สมุทรปราการ

โครงการ "ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน" มอบปัจจัยเงินสด และเปิดโรงทาน เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้มาร่วมทำบุญ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ. วัดโพธิยาราม (วัดทองคง) จ.สมุทรปราการ

CSR NEWS
โครงการ "ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน" มอบถุงยังชีพผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง ให้ Beindy Country Farm

โครงการ "ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน" มอบถุงยังชีพผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง ให้ Beindy Country Farm

โครงการ "ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน" มอบถุงยังชีพผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง ให้ Beindy Country Farm เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ในเขต อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

CSR NEWS
โครงการ "มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน "  ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564

โครงการ "มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน " ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564

โครงการ "มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน " ผู้มีผลการเรียนดีเด่นและมีความประพฤติดี“ ครั้งที่ 29 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงานและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานที่มีบุตรอยู่ในช่วงที่ต้องศึกษาเล่าเรียน ในปี 2564

CSR NEWS
โครงการ "ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน" มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง   และสิ่งของยังชีพให้ศูนย์อพยพวัดบางพลี เหตุเพลิงไหม้โรงงาน ซอยกิ่งแก้ว 21

โครงการ "ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน" มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง และสิ่งของยังชีพให้ศูนย์อพยพวัดบางพลี เหตุเพลิงไหม้โรงงาน ซอยกิ่งแก้ว 21

โครงการ "ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน" มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง และสิ่งของยังชีพให้ศูนย์อพยพวัดบางพลีชั่วคราว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้โรงงาน ซอยกิ่งแก้ว 21

CSR NEWS
"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ให้แก่มูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว วิบูลสันติเชียงใหม่

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ให้แก่มูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว วิบูลสันติเชียงใหม่

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ให้แก่มูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว วิบูลสันติเชียงใหม่ เพื่อใช้ปรุงอาหาร


กลับไปหน้า ข่าวสารและกิจกรรม