YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

โครงการ “GIVE BACK” เติมเต็มความสุขให้น้อง ครั้งที่ 6 ณ สถานสงเคราะห์เด็กวัดตาลเจ็ดช่อ

วันที่  6 พฤศจิกายน 2565

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเติมเต็มความสุขให้น้อง  ณ สถานสงเคราะห์เด็กวัดตาลเจ็ดช่อ ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง  มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ของใช้ส่วนตัว  ยารักษาโรค  ของใช้ประจำวันของเด็กๆ  รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดมูลค่า 54,500 บาท

กลับไปหน้า CSR NEWS