YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

CSR NEWS
โครงการ “GIVE BACK” เติมเต็มความสุขให้น้อง มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทองให้โรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี นครพนม และมุกดาหาร จำนวน 9 แห่ง

โครงการ “GIVE BACK” เติมเต็มความสุขให้น้อง มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทองให้โรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี นครพนม และมุกดาหาร จำนวน 9 แห่ง

ภาพบรรยากาศและรายละเอียดโครงการ “GIVE BACK” เติมเต็มความสุขให้น้อง มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทองให้โรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี นครพนม และมุกดาหาร จำนวน 9 แห่ง

CSR NEWS
โครงการ “GIVE BACK” เติมเต็มความสุขให้น้อง มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการ “GIVE BACK” เติมเต็มความสุขให้น้อง มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพบรรยากาศและรายละเอียดโครงการ “GIVE BACK” เติมเต็มความสุขให้น้อง มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ ม.เกษตรศาสตร์

CSR NEWS
โครงการชุมชนสัมพันธ์ ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทองให้โรงเรียนในเขต อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จำนวน 7 แห่ง และมูลนิธิวัยวัฒนานิวาส (บ้านพักคนชรา) 1 แห่ง

โครงการชุมชนสัมพันธ์ ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทองให้โรงเรียนในเขต อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จำนวน 7 แห่ง และมูลนิธิวัยวัฒนานิวาส (บ้านพักคนชรา) 1 แห่ง

รายละเอียดและภาพบรรยากาศ โครงการชุมชนสัมพันธ์ ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทองให้โรงเรียนในเขต อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จำนวน 7 แห่ง และมูลนิธิวัยวัฒนานิวาส (บ้านพักคนชรา) 1 แห่ง

CSR NEWS
โครงการชุมชนสัมพันธ์ ปี2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ให้โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

โครงการชุมชนสัมพันธ์ ปี2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ให้โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

ภาพบรรยากาศและรายละเอียดโครงการชุมชนสัมพันธ์ ปี2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ให้โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

CSR NEWS
โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 เปิดโรงครัว และมอบผลิตภัณฑ์ภูเขาทองให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย จ.อุบลราชธานี

โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 เปิดโรงครัว และมอบผลิตภัณฑ์ภูเขาทองให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย จ.อุบลราชธานี

ภาพบรรยากาศและรายละเอียดโครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 เปิดโรงครัวชั่วคราวปรุงอาหารสำเร็จพร้อมทาน และมอบผลิตภัณฑ์ภูเขาทองให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย อ.วารินชำราบ และอ.เมือง จ.อุบลราชธานี

CSR NEWS
โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง และเงินสนับสนุนเทศกาลถือศีลกินเจ ปี 2565 มอบให้โรงเจ 40 แห่ง

โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง และเงินสนับสนุนเทศกาลถือศีลกินเจ ปี 2565 มอบให้โรงเจ 40 แห่ง

ภาพบรรยากาศและรายละเอียดโครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง และเงินสนับสนุนเทศกาลถือศีลกินเจ ปี 2565 มอบให้โรงเจ 40 แห่ง


กลับไปหน้า ข่าวสารและกิจกรรม