YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

CSR NEWS
โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทองที่ปรับลดไอโอดีนในผลิตภัณฑ์ ให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทองที่ปรับลดไอโอดีนในผลิตภัณฑ์ ให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รายละเอียดโครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทองที่ปรับลดไอโอดีนในผลิตภัณฑ์ ให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

CSR NEWS
โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้บริษัท BJC

โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้บริษัท BJC

รายละเอียดโครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้บริษัท BJC

CSR NEWS
โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียดโครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ

CSR NEWS
CSR NEWS
โครงการ “เด็กดีภูเขาทอง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทองให้โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ

โครงการ “เด็กดีภูเขาทอง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทองให้โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ

ภูเขาทอง จัดโครงการ “เด็กดีภูเขาทอง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทองให้โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ

CSR NEWS
โครงการ “GIVEBACK เติมเต็มความสุขให้น้องครั้งที่ 5”   มอบผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง,อุปกรณ์การเรียน,เครื่องครัว,ชุดกีฬา พร้อมเงินสนับสนุนสร้างห้องครัว ณ  ศศช.บ้านห้วยตองน้อย

โครงการ “GIVEBACK เติมเต็มความสุขให้น้องครั้งที่ 5” มอบผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง,อุปกรณ์การเรียน,เครื่องครัว,ชุดกีฬา พร้อมเงินสนับสนุนสร้างห้องครัว ณ ศศช.บ้านห้วยตองน้อย

ภูเขาทอง จัดโครงการ “GIVEBACK เติมเต็มความสุขให้น้องครั้งที่ 5” ประจำปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง,อุปกรณ์การเรียน,เครื่องครัว,ชุดกีฬา พร้อมเงินสนับสนุนสร้างห้องครัว ณ ศศช.บ้านห้วยตองน้อย


กลับไปหน้า ข่าวสารและกิจกรรม