YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2566 มอบอุปกรณ์การเรียน จัดกิจกรรมสอนทำอาหาร เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบถุงยังชีพ บริเวณชุมชนใต้สะพานพระราม 8

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อน้องให้ท้องอิ่มโดยมอบสิ่งของจำเป็น อุปกรณ์การเรียน จัดกิจกรรมสอนทำอาหารเพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพ และเลี้ยงอาหารกลางวันให้เด็กๆ ศูนย์สร้างโอกาสพระราม 8 และมอบถุงยังชีพให้เด็กๆ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ บริเวณชุมชนใต้สะพานพระราม 8  รวมมูลค่า 76,500 บาท

กลับไปหน้า CSR NEWS