YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

โครงการ “GIVE BACK” เติมเต็มความสุขให้น้อง ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนห้วยน้ำโจน จ.กาญจนบุรี

วันที่  16-18 ธันวาคม 2565  

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเติมเต็มความสุขให้น้อง ณ โรงเรียนห้วยน้ำโจน จ.กาญจนบุรี  มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสภูเขาทอง  อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อกันหนาว ข้าวสารอาหารแห้ง  มอบทุนการศึกษา  จัดกิจกรรมสอนนักเรียนทำอาหาร  เลี้ยงอาหารกลางวัน และร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนและชุมชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความคุ้นเคยกับแบรนด์ภูเขาทองให้กับชุมชน   มูลค่าทั้งสิ้น  183,135 บาท

กลับไปหน้า CSR NEWS