YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

CSR NEWS
"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 2 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง ให้แก่ บริษัทเซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 2 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง ให้แก่ บริษัทเซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 2 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง ให้แก่ บริษัทเซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ปรุงอาหารสำเร็จส่งให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

CSR NEWS
"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 2 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง  ให้กับมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชุมชนรอบๆ โรงงาน

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 2 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง ให้กับมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชุมชนรอบๆ โรงงาน

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" ร่วมกับมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง แจกจ่ายให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชุมชนรอบๆ โรงงาน

CSR NEWS
"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 2 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง และชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการ

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 2 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง และชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการ

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 มอบผลิตภัณฑ์และชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการ

CSR NEWS
โครงการ "ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน" มอบเงินบริจาคให้สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร

โครงการ "ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน" มอบเงินบริจาคให้สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร

โครงการ "ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน" มอบเงินบริจาคให้สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร ใน “โครงการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนผู้พิการทางสายตา”


กลับไปหน้า ข่าวสารและกิจกรรม