YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

โครงการ "ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน" มอบปัจจัยเงินสด และเปิดโรงทาน งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ. วัดโพธิยาราม (วัดทองคง) จ.สมุทรปราการ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)  ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ. วัดโพธิยาราม (วัดทองคง) โดยมอบปัจจัยเงินสดจำนวน 10,000 บาท และเปิดโรงทานทำผัดไทยกุ้งสด น้ำดื่ม และน้ำส้มคั้นสด เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้มาร่วมทำบุญ รวมแล้วเป็นมูลค่า 19,000 บาท

-ซอสภูเขาทอง -เพราะทุกจานมีเรื่องราว

กลับไปหน้า CSR NEWS