YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

โครงการ “Giveback ครั้งที่ 9” ปี 2566 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่ อ.อุ้งผาง จ.ตาก

วันที่  8-11  ธันวาคม 2566 

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)   จัดกิจกรรม CSR  มอบผลิตภัณฑ์ภูเขาทอง อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า รองเท้า ของเด็กเล่น  ข้าวสาร  อาหารแห้ง  และเลี้ยงอาหารกลางวันให้ทีมงาน ครู และนักเรียน  รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน รวมมูลค่า  160,000  บาท ณ. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่ อ.อุ้งผางจ.ตาก

 

-ซอสภูเขาทอง  -เพราะทุกจานมีเรื่องราว

กลับไปหน้า CSR NEWS