YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

Image Description
NEWS

ต้อนรับคณะนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาศึกษาดูงาน

คุณอาภาพรรณ บัวบานพร้อม  รองผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ไทยเทพรสจำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตซอสปรุงรสตราภูเขาทอง ให้การต้อนรับคณะนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตซอสปรุงรสมาตรฐานสากลเพื่อต่อยอดด้านการศึกษาและการทำงานในอนาคต ณ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ 

กลับไปหน้า NEWS