YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

โครงการชุมชนสัมพันธ์ ปี2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ให้โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

วันที่  17 สิงหาคม 2565 

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)   มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ผ้ากันเปื้อน หมวก ผ้าเช็ดโต๊ะ  ที่ใช้ประกอบอาหาร มูลค่า 12,835 บาท เพื่อให้ทางโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ใช้ในกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำอาหาร  และใช้ในโรงครัวของทางโรงเรียน 

กลับไปหน้า CSR NEWS