YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

โครงการ “GIVEBACK เติมเต็มความสุขให้น้องครั้งที่ 5” มอบผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง,อุปกรณ์การเรียน,เครื่องครัว,ชุดกีฬา พร้อมเงินสนับสนุนสร้างห้องครัว ณ ศศช.บ้านห้วยตองน้อย

วันที่ 17-19  ธันวาคม 2564 

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)  จัดโครงการ “GIVEBACK เติมเต็มความสุขให้น้องครั้งที่ 5”  ประจำปี 2564   ณ  ศศช.บ้านห้วยตองน้อย ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  ซึ่งมีนักเรียนประมาณ 50 คน   เนื่องจากสถานการณ์โควิด  ทางบริษัทฯ ไม่สามารถขึ้นไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนบนดอยได้ จึงจัดกิจกรรม มอบสิ่งของต่างๆ  คือ อุปกรณ์การเรียน  อุปกรณ์เครื่องครัว  ชุดกีฬาและรองเท้า  อาหารแห้ง และสิ่งของใช้จำเป็นต่างๆ  ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสภูเขาทอง  และมอบเงินทุนสนับสนุนในการสร้างห้องครัวของโรงเรียน  รวมมูลค่า 120,000  บาท

-ซอสภูเขาทอง -เพราะทุกจานมีเรื่องราว

กลับไปหน้า CSR NEWS