YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

ภูเขาทอง ร่วมงานสัมมนา โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีพ.ศ.2563

         วันที่ 17 มิย. 2563  ที่ผ่านมา บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ร่วมงานสัมมนาเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่สถานประกอบการ โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการประจำปีพ.ศ.2563 พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพผลิตภัณฑ์ภูเขาทอง ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา รวมถึงมอบให้อุตสหกรรมจังหวัด และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เป็นตัวแทนนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

 

-ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.goldenmountainsauce.com

-ซอสภูเขาทอง -เพราะทุกจานมีเรื่องราว

กลับไปหน้า CSR NEWS