YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

"ภูเขาทอง" ร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยผู้พิการ

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคสนับสนุนเงินสด เป็นจำนวน 10,000 บาทให้กับสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี คุณสุณี  วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ตัวแทนบริษัท ไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) ขึ้นรับโลห์เกียรติคุณ ที่สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑๘ ในวันงานทางบริษัท ได้ออกซุ้มอาหารเลี้ยงคนพิการและผู้มาร่วมงาน จำนวน 3,000 คน 

กลับไปหน้า CSR NEWS