YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

คณะผู้บริหารมอบผลิตภัณฑ์ให้กับกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี

"เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสุณี วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และคุณวันชัย ประสิทธิ์วรนันท์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้มอบผลิตภัณฑ์ให้กับกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปประกอบอาหารให้กับเหล่าทหารในกรมทหารต่อไป"

กลับไปหน้า CSR NEWS