YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

“คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสุณี วิญญรัตน์

“เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2557คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสุณี วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน นำหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันกลิ่นควัน ฝุ่น และสารเคมี จำนวน 1,000 ชิ้น มอบให้แก่ นายวันชัย คงเกษม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ทางจังหวัดนำไปส่งมอบให้แก่ประชาชนที่ได้ผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้บ่อขยะ ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ต่อไป”

กลับไปหน้า CSR NEWS