YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

โครงการพัฒนาชีวิตให้กับผู้สูงอายุ จ.สมุทรปราการ

ทางบริษัทได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์และความสนุกสานบันเทิง ให้กับผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ โดยคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้นำคณะผู้สูงอายุไปพักผ่อนที่ จ.กาญจนบุรี โดยมีทางบริษัทไทยเทพรสให้การสนันสนุนและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความบันเทิง

กลับไปหน้า CSR NEWS