YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

โครงการ “ชุมชนสัมพันธ์” ปี 2566 สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง มูลค่า 14,724  บาท  ให้คุณไพบูณร์  พินเที่ยง กำนัน ต.ท้ายบ้าน จ.สมุทรปราการเพื่อมอบให้สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุ  ในการทำบุญเลี้ยงพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ จัดกีฬาพื้นบ้านแข่งขันกีฬาเปตอง และทำบุญวันสงกรานต์ 

กลับไปหน้า CSR NEWS