YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

โครงการ “ชุมชนสัมพันธ์” ปี 2566 ชุมชน ต. ท้ายบ้าน

วันที่ 23 เมษายน 2566

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ร่วมกับชุมชน ต.ท้ายบ้าน ณ วงเวียนหาดอมราฯ  จัดกิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่ไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 มีผู้สูงอายุประมาณ 300 คน โดยภายในงาน บริษัทฯ ได้สนับสนุน

เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ร่วมงาน มูลค่า 25,000 บาท ได้แก่

     ก๋วยเตี๋ยวหมู 250 ชาม

     ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ 200 กล่อง

     ไอศกรีมซีอิ๊วขาว 300 โคลน

     ไข่ครก 200 ใบ  
 มอบผลิตภัณฑ์ภูเขาทองใส่ในถุงยังชีพ มอบให้ผู้สูงอายุ มูลค่า 20,000 บาท

รวมมูลค่า 45,000 บาท 

กลับไปหน้า CSR NEWS