YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

โครงการ “ชุมชนสัมพันธ์” ปี 2566 ชุมชนซอยนกแก้ว

วันที่ 23 เมษายน 2566

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมออกโรงทานร่วมกับชุมชนซอยนกแก้ว ที่วัดโพธิยาราม (วัดทองคง)  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 โดยได้มอบเงินสนับสนุนออกโรงทานแก่ผู้นำชุมชน จำนวน 5,000 บาท

กลับไปหน้า CSR NEWS