YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 เปิดโรงครัว และมอบผลิตภัณฑ์ภูเขาทองให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย จ.อุบลราชธานี

วันที่  12-15 ตุลาคม 2565

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเปิดโรงครัวชั่วคราวปรุงอาหารสำเร็จพร้อมทาน และมอบผลิตภัณฑ์ภูเขาทองให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย  อ.วารินชำราบ และอ.เมือง จ.อุบลราชธานี มูลค่า 223,000 บาท รวมทั้งได้ออกแจกจ่ายอาหารให้ประชาชนตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมนี้

กลับไปหน้า CSR NEWS