YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้เทศบางตำบลบางพลี

วันที่  19 กันยายน 2565

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง  จำนวน 108 ลัง  มูลค่า 28,971 บาท ให้ดร.พัฒนพงศ์  จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี เพื่อจัดชุดยังชีพแจกจ่ายให้ประชาชน ที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ ต.บางพลี จ.สมุทรปราการ

กลับไปหน้า CSR NEWS