YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส ให้โรงเจฮะหงี่เข่งฮุกตึ้งสำโรง

วันที่  15 สิงหาคม 2565

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสให้โรงเจฮะหงี่เข่งฮุกตึ้งสำโรง  เพื่อใช้ในงานไหว้วิญญาณไร้ญาติประจำปี 2565 นำไปจัดถุงยัชีพแจกจ่ายให้ประชาชนผู้เดือดร้อนบริเวณ ต.สำโรงเหนือ  จำนวน 30 ลัง  มูลค่า 7,000 บาท เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในชุมชน

กลับไปหน้า CSR NEWS