YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ

วันที่  5 กรกฎาคม 2565

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทองให้ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการการบริจาคโลหิต  โดยมอบซอสปรุงรสฝาเหลือง ขนาด 110 มล. จำนวน 15 ลัง และน้ำเปล่าศรีราชา จำนวน 25 แพ็ค แจกจ่ายให้ประชาชนที่มาร่วมโครงการ คิดเป็นมูลค่า  5,400 บาท

กลับไปหน้า CSR NEWS