YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทองที่ปรับลดไอโอดีนในผลิตภัณฑ์ ให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที่  11 พฤษภาคม 2565 

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทองที่ปรับลดไอโอดีนในผลิตภัณฑ์ มูลค่า 10,589  บาท ให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนในโครงการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพสื่อโภชนาการเกี่ยวกับอาหารไอโอดีนต่ำสำหรับผู้ป่วยไทรอยด์เตรียมตัวก่อนการรักษาด้วยไอโอดีนรังสี ”

กลับไปหน้า CSR NEWS