YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

โครงการ "ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน" มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง และสิ่งของยังชีพให้ศูนย์อพยพวัดบางพลี เหตุเพลิงไหม้โรงงาน ซอยกิ่งแก้ว 21

วันที่  6 กรกฎาคม 2564 

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง   และสิ่งของจำเป็นเบื้องต้น  เช่น ข้าวสาร อาหารแห้งต่างๆ  พร้อมน้ำดื่ม  ให้ศูนย์อพยพวัดบางพลี  มูลค่า  45,000 บาท  ให้ศูนย์อพยพชั่วคราว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จากเหตุเพลิงไหม้โรงงานหมิงตี้เคมิคอล  ซอยกิ่งแก้ว 21 ต.กิ่งแก้ว  อ.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564  ทำให้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้เป็นจำนวนมาก ต้องอพยพออกจากพื้นที่ไปอยู่ตามศูนย์อพยพชั่วคราวหลายๆแห่ง และต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้นในเรื่องของเครื่องอุปโภค บริโภคอย่างเร่งด่วน

-ซอสภูเขาทอง -เพราะทุกจานมีเรื่องราว

กลับไปหน้า CSR NEWS