YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

CSR NEWS

โครงการ "ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน" มอบเงินบริจาคให้สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร

วันที่  4  มีนาคม 2564  บมจ.ไทยเทพรสและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ มอบเงินบริจาค จำนวน 90,000 บาท  ให้สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานครใน “โครงการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนผู้พิการทางสายตา”  เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และแป้นพิมพ์อักษรเบลล์   อุปกรณ์ตำราเรียน อุปกรณ์ต่างๆ  และทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนด้อยโอกาสที่พิการทางสายตาทั่วประเทศ 

-ซอสภูเขาทอง -เพราะทุกจานมีเรื่องราว

กลับไปหน้า CSR NEWS