YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ให้แก่สำนักข่าว TOP NEWS

สำนักข่าว TOP NEWS

     วันที่ 6 และวันที่  11  สิงหาคม  2564   มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง รวมมูลค่า 80,000 บาท ให้แก่สำนักข่าว TOP NEWS  สำหรับจัดทำถุงยังชีพเพื่อนำไปมอบประชาชนตามสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19   ซึ่งนายธีระ ธัญไพบูลย์  ผู้ประกาศข่าวช่อง TOP NEWS มารับมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

-ซอสภูเขาทอง -เพราะทุกจานมีเรื่องราว

กลับไปหน้า CSR NEWS