YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 ร่วมโครงการ "ถุงยันชีพ" มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง ให้แก่ชุมชน 4 ส.พัฒนา ต.บางหัวเสือ จ.สมุทรปราการ

ชุมชน 4 ส.พัฒนา ต.บางหัวเสือ  จ.สมุทรปราการ ครั้งที่ 1 

     วันที่ 11 มิถุนายน  2564  มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง  มูลค่า  34,000 บาท  ให้คุณณัฐทยา  สลัดทุกข์  ประธานชุมชน 4 ส.พัฒนา ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ  โครงการ “ถุงยังชีพ”  ที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสภูเขาทอง ข้าวสาร อาหารแห้ง  ผักสด อาหารสด แจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และต้องกักตัวอยู่บ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

 

ชุมชน 4 ส.พัฒนา ต.บางหัวเสือ  จ.สมุทรปราการ ครั้งที่ 2 

     วันที่ 10 กันยายน  2564   มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทอง มูลค่า  33,700 บาท  ให้คุณณัฐทยา  สลัดทุกข์  ประธานชุมชน 4 ส.พัฒนา ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ  โครงการ “ศูนย์รวมอาหารปันสุข สู้ภัยโควิด 19”  เพื่อใช้ในการปรุงอาหารสำเร็จใส่กล่องเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และต้องกักตัวอยู่บ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 67,700 บาท

 

-ซอสภูเขาทอง -เพราะทุกจานมีเรื่องราว

กลับไปหน้า CSR NEWS