YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงตราภูเขาทอง ให้แก่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

     วันที่ 18 มกราคม 2564  มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง มูลค่า 29,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  รับมอบโดยนายไพศาล พรหมยงค์  ประธานฝ่ายซะกาตและสังคมสงเคราะห์เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้  เนื่องจากน้ำในแม่น้ำสายหลักหลายสายหนุนสูง ฝนตกต่อเนื่อง ประกอบกับการปล่อยมวลน้ำจากเขื่อนบางลาง ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ถนนถูกตัดขาด และประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง  ทางบริษัทฯ จึงสนับสนุนผลิตภัณฑ์ภูเขาทองเพื่อจัดทำถุงยังชีพแจกจ่ายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ

-ซอสภูเขาทอง -เพราะทุกจานมีเรื่องราว

กลับไปหน้า CSR NEWS