YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 2 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง ให้แก่ บริษัทเซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)

วันที่  21  พฤษภาคม 2564   บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)  มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสภูเขาทอง ให้แก่ บ.เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  มูลค่า  48,000 บาท เพื่อใช้ปรุงอาหารสำเร็จส่งให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

 

-ซอสภูเขาทอง -เพราะทุกจานมีเรื่องราว

กลับไปหน้า CSR NEWS