YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

ภูเขาทอง สร้างห้องครัวและปูกระเบื้องห้องเรียนใหม่ พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องเขียนและเครื่องครัวให้กับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง"

เมื่อวันที่ 7 - 10 ก.พ.2562 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) นำทีม"คิดดี ทำดี เพื่อสังคมที่ยั่งยืน" และทีมจิตอาสา เดินทางไปจัดเลี้ยงอาหารและมอบของบริจาคให้กับเด็ก ๆ ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านกลูแจทะ และศูนย์พัฒนาเด็กบ้านห้วยระพริ้ง จ.ตาก พร้อมทั้งสร้างห้องครัวและปูกระเบื้องห้องเรียนใหม่ โดยทางบริษัทฯสนับสนุนอุปกรณ์การก่อสร้างและอุปกรณ์เครื่องครัว พร้อมของบริจาค และมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่โรงเรียน

กลับไปหน้า CSR NEWS