YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

Image Description
NEWS

ไทยเทพรสสืบสานเทศกาลกินเจปากน้ำโพ

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนการจัดงานกินเจในแหล่งกินเจทั่วประเทศเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมสืบสานเทศกาลถือศีลกินเจ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ศูนย์การค้านครสวรรค์ โดยผู้แทนจากฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ได้ร่วมแถลงข่าวแสดงความพร้อมของการจัดงาน รวมถึงการให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสของบริษัท ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราภูเขาทอง และศรีราชาพานิชตลอดการจัดงาน เพื่อให้ทางศาลเจ้านำไปใช้ประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้มาร่วมงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 2 ตุลาคม 2557

กลับไปหน้า NEWS