YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

Image Description
NEWS

สนับสนุนการสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

ผู้บริหารบริษัทไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) โดยคุณสุณี  วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีพร้อมผู้บริหาร ส่งมอบผลิตภัณณ์พร้อมเงินสดจำนวน 100,000 บาทให้กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการสร้างอาคารเรียน

กลับไปหน้า NEWS