YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

ซอสภูเขาทอง จัดโครงการ "Give Back เติมเต็มความสุขให้น้อง ครั้งที่ 5 " ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาบ้านกุยต๊ะ และบ้านมะโอโคะ ต.แม่จัน อ.อุ้งผาง จ.ตาก

 วันที่  16-19 มกราคม 2563  บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)  จัดโครงการ "Give Back เติมเต็มความสุขให้สุข ครั้งที่ 5 "   สนับสนุนการปรับปรุงโรงอาหาร ,จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน,  อุปกรณ์ครื่องครัว และยารักษาโรค ให้กับโรงเรียนห่างไกล

          โดยในปี 2563 ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับ"กลุ่มศรัทธาแห่งขุนเขา"ซึ่งเป็นเครือข่ายครูบนดอย ที่ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาบ้านกุยต๊ะ และบ้านมะโอโคะ ต.แม่จัน อ.อุ้งผาง จ.ตาก ซึ่งตั้งอยู่บนเชิงเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 415-650 เมตร  ห่างไกลจากความเจริญ 74-85 กิโลเมตร เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 60 คน  ซึ่งทางบริษัทได้มีการจัดกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเย็นให้นักเรียนและครู  รวมทั้งจัดกิจกรรมงานวันเด็ก แจกทุนการศึกษา  ของขวัญวันเด็ก เช่น  จักรยาน  เงินรางวัล  ของเล่นเด็ก รวมทั้งเสื้อผ้าเด็ก และผู้ใหญ่อีกจำนวนมาก เป็นจำนวนเงินกว่า 120,000 บาท

 

ซอสภูเขาทอง รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคมในครั้งนี้ และยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการแบ่งปัน เพื่อคืนรอยยิ้มให้กับสังคม ในครั้งต่อไป

 

*ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.goldenmountainsauce.com

#ซอสภูเขาทอง -เพราะทุกจานมีเรื่องราว-

กลับไปหน้า CSR NEWS