YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงตราภูเขาทอง ให้แก่ให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  ครั้งที่ 1

     วันที่  7 มกราคม 2564  มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง มูลค่า 20,000  บาท  ให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อจัดทำชุดยังชีพเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง

 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  ครั้งที่ 2

     วันที่ 17 สิงหาคม 2564  มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง  เจลแอลกอฮอล์  หน้ากากอนามัย มูลค่า 57,000  บาท  ให้แก่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  เพื่อมอบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง  ทางบริษัทฯ จึงสนับสนุนผลิตภัณฑ์ภูเขาทองเพื่อจัดทำถุงยังชีพ

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 77,000 บาท

 

-ซอสภูเขาทอง -เพราะทุกจานมีเรื่องราว

กลับไปหน้า CSR NEWS