YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

"ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 2 ปี 2564 มอบผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง ให้กับมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชุมชนรอบๆ โรงงาน

 

มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ครั้งที่ 1

     วันที่ 20 พฤษภาคม 2564  บริษัทไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง มูลค่า 32,500 บาท จัดทำถุงยังชีพแจกจ่ายให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชุมชนรอบๆ โรงงาน ต.ท้ายบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบจากภัยวิกฤตโรคระบาดโควิด-19  ได้รับเกียรติจากนายอเนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน  ประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ  และคณะกรรมการมูลนิธิ  รับมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ครั้งที่ 2

     วันที่ 12 สิงหาคม 2564  มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง มูลค่า 50,000 บาท  ให้แก่นายอเนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน ประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ เพื่อจัดทำถุงยังชีพแจกจ่ายให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชุมชน ต. ท้ายบ้าน  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบจากภัยวิกฤตโรคระบาดโควิด-19

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 82,500 บาท

-ซอสภูเขาทอง -เพราะทุกจานมีเรื่องราว

กลับไปหน้า CSR NEWS